Today's Top Twitter Trending Washington, United States topics are Jada, #UFC251, Goya, Holloway, Congress. Tweet
And hottest Twitter Trends Washington, United States right now are Jada, #UFC251, Usman, Goya, Holloway. Tweet

advertisement

Top Twitter trends for Washington, United States now

13-07-2020 07:11:28
 1. #HTTR
 2. Redskins
  53K
 3. Jada
  219K
 4. Chelsea
  144K
 5. Goya
  176K
 6. China
  600K
 7. Jesus
  367K
 8. Kelly Preston
  31K
 9. #pissbaby
  16K
 10. Rondo
  18K

advertisement

13-07-2020 04:31:28
 1. Redskins
  42K
 2. #UFC251
  203K
 3. Jada
  243K
 4. Usman
  203K
 5. Chelsea
  153K
 6. Goya
  186K
 7. #NobodyArtistsClub
  34K
 8. #90DayFiance
  28K
 9. Rondo
  10K
 10. Caruso
13-07-2020 00:01:33
 1. #UFC251
  435K
 2. Jada
  274K
 3. Usman
  228K
 4. Holloway
  80K
 5. Chelsea
  164K
 6. Goya
  212K
 7. Congress
  331K
 8. #NobodyArtistClub
  200K
 9. #JewishPrivilege
  41K
 10. Dr. Fauci
  119K
12-07-2020 18:36:37
 1. #UFC251
  485K
 2. Usman
  237K
 3. Jada
  375K
 4. Holloway
  81K
 5. Congress
  352K
 6. Queen
  413K
 7. Betsy DeVos
  96K
 8. Arsenal
  261K
 9. #LGBTQts
  11K
 10. #COYS
  29K
12-07-2020 17:41:37
 1. #UFC251
  486K
 2. Holloway
  81K
 3. Usman
  236K
 4. Jada
  401K
 5. Congress
  350K
 6. Jesus
  308K
 7. Queen
  413K
 8. Arsenal
  229K
 9. Betsy DeVos
  73K
 10. #COYS
  19K
12-07-2020 16:46:36
 1. #UFC251
  487K
 2. Holloway
  80K
 3. Usman
  236K
 4. Jada
  431K
 5. Goya
  330K
 6. Congress
  345K
 7. Jesus
  309K
 8. Queen
  412K
 9. Betsy DeVos
  53K
 10. Arsenal
  169K
12-07-2020 15:56:37
 1. #UFC251
  487K
 2. Holloway
  79K
 3. Usman
  235K
 4. Jada
  466K
 5. Goya
  356K
 6. Congress
  349K
 7. Jesus
  313K
 8. Queen
  414K
 9. David Luiz
  12K
 10. Lacazette
  18K
12-07-2020 15:01:36
 1. #UFC251
  484K
 2. Holloway
  79K
 3. Usman
  231K
 4. Jada
  451K
 5. Goya
  347K
 6. Congress
  330K
 7. Jesus
  298K
 8. Marlo
  43K
 9. #sundayvibes
  35K
 10. #AustrianGP
  132K
12-07-2020 14:06:35
 1. #UFC251
  484K
 2. Holloway
  78K
 3. Usman
  228K
 4. Jada
  486K
 5. Goya
  370K
 6. Congress
  334K
 7. Jesus
  301K
 8. Marlo
  35K
 9. #sundayvibes
  31K
 10. #CNNSOTU

advertisement